• /´bukiʃ/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ham đọc sách
  a bookish person
  người ham đọc sách
  Thuộc về sách vở
  a bookish style
  cách hành văn thiên về sách vở
  a bookish knowledge
  kiến thức từ chương (do sách vở mà có, chứ không phải qua thực tế)


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  ignorant , unschooled , stupid

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X