• Đo lường & điều khiển

  đường truyền ra

  Giải thích EN: In a feedback control loop, the path of transmission from the loop actuating signal to the loop output signal. Giải thích VN: Một ăng ten điều khiển, đường truyền từ tín hiệu dao động ăng ten tới tín hiệu ra của ăng ten.

  Điện tử & viễn thông

  đường về phía trước

  Kỹ thuật chung

  đường thuận
  đường xuôi (mạch điều khiển)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X