• /'fi:dbæk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thông tin phản hồi; ý kiến phản hồi
  Sự quay lại của một phần đầu ra của hệ thống để trở về gốc của nó, nhất là để điều chỉnh đầu ra; sự hoàn ngược; sự hồi tiếp

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (điều khiển học ) sự liên hệ ngược
  curent feedback
  liên hệ ngược dòng
  degenerative feedback
  liên hệ ngược âm
  delayed feedback
  liên hệ ngược có chậm
  devivative feedback
  liên hệ ngược theo đạo hàm
  envelope feedback
  liên hệ ngược theo hình bao
  external feedback
  liên hệ ngược ngoài
  inverse feedback
  liên hệ ngược âm
  lagging feedback
  liên hệ ngược trễ
  local feedback
  liên hệ ngược địa phương
  monitoring feedback
  liên hệ ngược kiểm tra
  negative feedback
  liên hệ ngược âm
  output feedback
  liên hệ ngược từ lối ra
  position feedback
  liên hệ ngược theo vị trí
  rate feedback
  theo vận tốc
  reference feedback
  liên hệ ngược khởi đầu, liên hệ ngược xuất phát
  voltage feedback
  liên hệ ngược theo hiệu thế


  Xây dựng

  liên hệ ngược, sự hồi dưỡng, sự hồi tiếp, sự phản hồi

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Liên hệ ngược, sự phản hồi, sự nạp ngược

  Hóa học & vật liệu

  bồi dưỡng

  Y học

  hồi tiếp

  Đo lường & điều khiển

  thông tin hồi tiếp

  Giải thích EN: The return of part of the output of a system to the input of the system.

  Giải thích VN: Một phần thông tin đầu ra của hệ thống được đưa trở lại đầu vào của hệ thống.

  feedback compensation
  phần bù thông tin hồi // tiếp
  feedback control system
  hệ thống điều khiển // thông tin hồi tiếp
  feedback regulator
  bộ điều chỉnh thông tin// hồi tiếp
  feedback transfer function
  chức năng chuyển đổi // thông tin hồi tiếp

  Kỹ thuật chung

  liên hệ ngược
  feedback circuit
  mạch liên hệ ngược
  feedback circuit
  sơ đồ liên hệ ngược
  feedback control
  điều khiển liên hệ ngược
  feedback factor
  hệ số liên hệ ngược
  feedback loop
  vòng liên hệ ngược
  feedback system
  hệ có liên hệ ngược
  inductive feedback
  liên hệ ngược cảm ứng
  inverse feedback
  sự liên hệ ngược âm
  monitoring feedback
  liên hệ ngược quan sát
  negative feedback
  liên hệ ngược âm
  mạch hồi tiếp
  negative feedback circuit
  mạch hồi tiếp âm
  video feedback circuit
  mạch hồi tiếp video
  phản hồi
  acoustic feedback
  sự phản hồi âm thanh
  control system with unity feedback
  hệ điều chỉnh có phản hồi đơn nhất
  control-system feedback
  phản hồi hệ thống điều khiển
  delayed feedback
  phản hồi trễ
  distributed feedback
  phản hồi phân bố
  external feedback
  phản hồi ngoài
  feedback AGC
  AG phản hồi
  feedback amplifier
  bộ khuếch đại phản hồi
  feedback control
  điều khiển có phản hồi
  feedback current
  dòng phản hồi
  feedback gain
  hệ số phản hồi
  feedback loop
  vòng phản hồi
  feedback oscillator
  bộ dao động phản hồi
  feedback signal
  tín hiệu phản hồi
  feedback system
  hệ (thống) có phản hồi
  frequency feedback
  sự phản hồi tần số
  information feedback system
  hệ phản hồi thông tin
  monitoring feedback
  phản hồi hướng dẫn
  negative feedback
  phản hồi âm
  negative feedback
  phản hồi tiêu cực
  nonlinear feedback control system
  hệ thống điều khiển phản hồi không tuyến tính
  optimal feedback control
  điều khiển phản hồi tối ưu
  output feedback
  phản hồi kết xuất
  positive feedback
  phản hồi dương
  positive feedback
  phản hồi tích cực
  positive feedback
  sự phản hồi dương
  regenerative feedback
  phản hồi tái sinh
  remedial feedback
  phản hồi sửa chữa
  single-loop feedback
  phản hồi chu trình đơn
  state feedback
  phản hồi tính trạng
  sự hồi dưỡng
  sự hồi tiếp
  acoustic feedback
  sự hồi tiếp âm thanh
  acoustical feedback
  sự hồi tiếp âm (thoại)
  capacitive feedback
  sự hồi tiếp điện dung
  CFB (cipherfeedback)
  sự hồi tiếp mật mã
  cipher feedback (CFB)
  sự hồi tiếp mật mã
  current feedback
  sự hồi tiếp dòng
  current feedback
  sự hồi tiếp dòng điện
  digital feedback
  sự hồi tiếp số
  frequency feedback
  sự hồi tiếp tần số
  in-phase feedback
  sự hồi tiếp cùng pha
  inherent feedback
  sự hồi tiếp tự thân
  inverse feedback
  sự hồi tiếp âm
  inverse feedback
  sự hồi tiếp ngược
  multiloop feedback
  sư hồi tiếp nhiều vòng
  negative feedback
  sự hồi tiếp âm
  OFB (outputfeedback)
  sự hồi tiếp xuất
  output feedback (OFB)
  sự hồi tiếp xuất
  positive feedback
  sự hồi tiếp dương
  regenerative feedback
  sự hồi tiếp tái sinh (vô tuyến)
  series feedback
  sự hồi tiếp (âm) nối tiếp
  sync feedback
  sự hồi tiếp đồng bộ
  voltage feedback
  sự hồi tiếp điện áp
  sự phản hồi
  acoustic feedback
  sự phản hồi âm thanh
  frequency feedback
  sự phản hồi tần số
  positive feedback
  sự phản hồi dương
  sự trở về

  Kinh tế

  thông tin phản hồi

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X