• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Hóa học & vật liệu

  tách chiết

  Kỹ thuật chung

  cất phân đoạn
  bulb fractionating column
  cột cất phân đoạn có chóp
  fractionating apparatus
  thiết bị cất phân đoạn
  fractionating column
  cột cất phân đoạn
  fractionating tower
  tháp cất phân đoạn
  fractionating tray
  đĩa cột cất phân đoạn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X