• /bʌlb/

  Thông dụng

  Danh từ

  Củ (hành, tỏi...); (thực vật học) (thân) hành
  (giải phẫu) hành
  Bóng đèn
  Bầu
  bulb of thermometer
  bầu nhiệt kế
  Quả bóp (bơm nước hoa...)

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  chi tiết hình cầu

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  bầu (nhiệt kế)

  Nguồn khác

  • bulb : Chlorine Online

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  bóng đèn (điện)
  ống (hàn thử điện)

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  hành
  auditory bulb
  hành thính giác
  bulb of aorta
  hành động mạch chủ

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  bầu (con)
  bầu cảm nhiệt
  remote bulb
  bầu cảm nhiệt đặt xa (của nhiệt kế)
  remote bulb thermostat
  thermostat (rơle nhiệt độ) có bầu cảm nhiệt đặt xa
  thermal-expansion valve bulb
  bầu cảm nhiệt của van dãn nở (tiết lưu) nhiệt

  Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  bầu đèn

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  bóng (đèn) nhỏ

  Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  bóng đèn tròn

  Giải thích VN: Bóng đèn điện hoặc bóng đèn xe.

  bóng điện
  vầu (nhiệt kế)

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bầu nhiệt kế
  bình cầu
  bulb condenser
  bình cầu ngưng
  bình chứa
  bong bóng
  sediment bulb
  bong bóng chứa chất lắng
  bóng đèn
  black-bulb thermometer
  nhiệt kế bóng đen
  bulb blackening
  bóng đèn bị cháy
  double constant bulb
  bóng đèn hai ngọn
  double contact bulb
  bóng đèn hai ngọn
  double filament bulb
  bóng đèn 2 dây tóc
  double filament bulb
  bóng đèn 2 tim
  double filament bulb
  bóng đèn hai tim
  electric bulb
  bóng đèn điện
  electric bulb
  bóng đèn điện cỡ nhỏ
  electric bulb
  bóng đèn điện tròn
  festoon bulb
  bóng đèn 2 đầu cắm
  flash bulb
  bóng đèn chớp
  halogen bulb
  bóng đèn Halogen
  light bulb
  bóng đèn điện
  light bulb
  bóng đèn sáng
  quartz-halogen bulb
  bóng đèn thạch anh-halogen
  small long bulb
  bóng đèn dài nhỏ
  spare bulb
  bóng đèn dự trữ
  tungsten-halogen bulb
  bóng đèn vonfram-halogen
  bọt
  đèn nóng sáng
  phồng lên
  vỏ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X