• /´freimlis/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không khung; không sườn; không giàn

  Chuyên ngành

  Ô tô

  không có khung

  Xây dựng

  không khung
  frameless partition
  tường ngăn không khung
  frameless partition
  vách không khung
  frameless structural system
  hệ kết cấu không khung
  frameless structures
  kết cấu không khung
  không sườn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X