• (đổi hướng từ Structures)
  /'strʌkt∫ə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Kết cấu, cấu trúc
  the structure of a poem
  kết cấu một bài thơ
  a sentence of loose structure
  một cấu trúc lỏng lẻo
  Công trình kiến trúc, công trình xây dựng
  a fine marble structure
  một công trình kiến trúc bằng cẩm thạch tuyệt đẹp

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (đại số ) cấu trúc
  affine structure
  cấu trúc afin
  analytic structure
  (tôpô học ) cấu trúc giải tích
  differential structure
  (tôpô học ) cấu trúc vi phân
  projective structure
  (tôpô học ) cấu trúc xạ ảnh
  uniform structure
  cấu trúc đều


  Cơ - Điện tử

  Cấu trúc, cấu tạo, kết cấu

  Cơ khí & công trình

  cấu trúc (một động cơ)

  Xây dựng

  công trình kiến trúc
  vật kiến trúc

  Y học

  cấu trúc, kết cấu

  Kỹ thuật chung

  kết cấu
  kiến trúc
  amygdaloid structure
  kiến trúc hạnh nhân
  arborescent structure
  kiến trúc dạng cây
  architectural structure
  kết cấu kiến trúc
  banded structure
  kiến trúc phân dải
  basaltic structure
  kiến trúc bazan
  bedded structure
  kiến trúc phân lớp
  bogen structure
  kiến trúc uốn nếp
  botryoidal structure
  kiến trúc kết hạch
  cataclastic structure
  kiến trúc cà nát
  cellular structure
  kiến trúc tổ ong
  celyphitic structure
  kiến trúc vành bao
  celyphitic structure
  kiến trúc xeliphit
  cleavage structure
  kiến trúc thớ chẻ
  cockade structure
  kiến trúc dạng vành
  columnar structure
  kiến trúc dạng cột
  comb structure
  kiến trúc hình tổ ong
  cone-in-cone structure
  kiến trúc nón chồng nón
  crush structure
  kiến trúc vỡ vụn
  dendritic structure
  kiến trúc dạng cây
  eutaxitic structure
  kiến trúc dạng sọc
  eutaxitic structure
  kiến trúc phân giải
  flow structure
  kiến trúc dòng chảy
  fluidal structure
  kiến trúc dòng chảy
  fluxion structure
  kiến trúc dòng chảy
  generic logical structure
  kiến trúc logic chung
  geode structure
  kiến trúc tổ
  glass structure
  kiến trúc thủy tinh
  globular structure
  kiến trúc hạt cầu
  gneissic structure
  kiến trúc gơnai
  gneissose structure
  kiến trúc dạng gơnai
  grain structure
  kiến trúc hạt
  granular structure
  kiến trúc hạt
  granulitic structure
  kiến trúc thể hạt
  graphic structure
  kiến trúc vân chữ
  honeycomb structure
  kiến trúc tổ ong
  internal structure
  kiến trúc bên trong
  massive structure
  kiến trúc khối
  mesh structure
  kiến trúc mạng
  microcrystalline structure
  kiến trúc vi tính
  miniphyric structure
  kiến trúc vi pofia
  mortar structure
  kiến trúc gắn kết
  mosaic structure
  kiến trúc khảm
  mosaic structure
  kiến trúc khảm lát
  netted structure
  kiến trúc mạng
  network structure
  kiến trúc mạng lưới
  orellar structure
  kiến trúc dạng mắt
  perlitic structure
  kiến trúc peclit
  protoclastic structure
  kiến trúc protocla
  ptygmatic structure
  kiến trúc dạng micmatic
  radiolitic structure
  kiến trúc kết hạch
  relic structure
  kiến trúc tàn dư
  reticulate fibrous structure
  kiến trúc mạng sợi
  rudaceous structure
  kiến trúc vụn thô
  sacklite structure
  kiến trúc gối
  skeleton structure
  kiến trúc khung
  slab structure
  kiến trúc phân phiến
  slaty structure
  kiến trúc dạng tấm mỏng
  slump structure
  kiến trúc xếp nếp
  spheroidal structure
  kiến trúc hình cầu
  spherulitic structure
  kiến trúc kết hạch cầu
  stratified structure
  kiến trúc phân tầng
  stylolitic structure
  kiến trúc dạng gai
  subgraphic structure
  kiến trúc á vân chữ
  subhedral structure
  kiến trúc á tự hình
  table structure
  kiến trúc mặt bàn
  under structure
  hạ tầng kiến trúc
  unstratified structure
  kiến trúc hạt đậu
  vesicular structure
  kiến trúc bọt
  vitreous structure
  kiến trúc thủy tinh
  mô hình
  sự xây dựng

  Kinh tế

  cấu tạo
  cấu trúc
  acinose structure
  cấu trúc dạng hạt
  capital structure
  cấu trúc vốn
  fibrous structure
  cấu trúc xơ
  financial structure
  cấu trúc tài chính
  fine-grain structure
  cấu trúc hạt nhỏ
  foam structure
  cấu trúc dạng bọt (tạo bọt)
  functional structure
  cấu trúc theo chức năng
  functional structure
  cấu trúc theo chức năng (của bộ máy quản lý)
  grain structure
  cấu trúc dạng hạt
  granular structure
  cấu trúc dạng hạt
  lamellar structure
  cấu trúc phân lớp
  lamellar structure
  cấu trúc vảy
  market structure
  cấu trúc thị trường
  optimal capital structure
  cấu trúc vốn tối ưu
  pore structure
  cấu trúc lỗ
  structure of business unit
  cấu trúc của một đơn vị kinh doanh
  term structure of interest rates
  cấu trúc thời hạn của các lãi suất
  tree-like structure
  cấu trúc hình cây
  urban structure
  cấu trúc thành thị
  cơ cấu
  công trình kiến trúc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X