• Điện lạnh

  cô đặc bằng kết đông
  freeze concentration apparatus
  máy cô đặc bằng kết đông

  Kinh tế

  sự làm đông bằng cách làm cho đóng băng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X