• Xây dựng

  điểm đóng băng

  Y học

  điểm đông lạnh

  Điện lạnh

  nhiệt độ đông lạnh

  Kỹ thuật chung

  điểm đông

  Giải thích VN: Nhiệt độ mà chất lỏng sẽ đông đặc.

  depression of freezing point
  sự hạ điểm đông đặc
  freezing point method
  phương pháp điểm đông đặc
  molecular depression of freezing point
  sự hạ điểm đóng băng do phân tử
  water freezing point
  điểm đóng băng của nước
  điểm đông (đặc)
  depression of freezing point
  sự hạ điểm đông đặc
  freezing point method
  phương pháp điểm đông đặc
  điểm đông đặc
  depression of freezing point
  sự hạ điểm đông đặc
  freezing point method
  phương pháp điểm đông đặc
  điểm kết đông
  freezing point depressant
  hạ nhiệt độ điểm kết đông
  freezing point method
  phương pháp điểm kết đông
  freezing point temperature
  nhiệt độ điểm kết đông
  initial freezing point
  điểm kết đông ban đầu
  initial freezing point
  điểm kết đông đầu tiên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X