• /fri:z/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vải len tuyết xoăn
  (kiến trúc) trụ ngạch

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  dải trang trí
  điểm trang trí
  đường riềm gờ
  trụ ngạch

  Giải thích EN: The middle horizontal division of a classical entablature, usually ornamented with sculpted figures. Giải thích VN: Đường chia ngang ở giữa một mũ cột kiểu cổ điển thường được trang trí bằng các hình vẽ điêu khắc.

  Kỹ thuật chung

  đường viền
  gờ tường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X