• /in´tæblətʃə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (kiến trúc) mũ cột

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đầu cột
  đầu hồi
  giá đỡ
  hệ đỡ
  mũ cột

  Giải thích EN: 1. the upper part of a classical order, supported by a colonnade and carrying the pediment or roof plate; divided horizontally into architrave, frieze, and cornice.the upper part of a classical order, supported by a colonnade and carrying the pediment or roof plate; divided horizontally into architrave, frieze, and cornice.2. a similar feature in post-and-lintel construction.a similar feature in post-and-lintel construction. Giải thích VN: 1. Một kiểu kiến trúc cổ phía trên các cột và mang trán tường hoặc tấm mái chúng được chia theo chiều ngang thành các dầm đầu cột, các trụ ngạch và các đường gờ///2. Một đặc trưng trong cấu trúc kiểu cột-dầm.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X