• /´ful¸dres/

  Thông dụng

  Danh từ
  Quần áo ngày lễ
  Tính từ
  Full-dress debate cuộc tranh luận về một vấn đề quan trọng (đã được sắp đặt trước)
  full-dress rehearsal
  cuộc tổng diễn tập (trong đó các diễn viên mặc quần áo (như) diễn thật)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X