• /ɪnˈtɛnsɪv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Cấp tốc
  Cao độ, mạnh mẽ, sâu sắc
  Tập trung, chuyên sâu
  intensive farming
  sự thâm canh
  intensive bombing
  sự ném bom tập trung
  intensive study
  sự nghiên cứu sâu
  Đòi hỏi nhiều, cần nhiều (dùng trong tính từ ghép)
  capital-intensive
  cần đầu tư nhiều vốn, đòi hỏi vốn lớn
  labour-intensive
  cần nhiều nhân công
  (y học) tăng liều, ngày càng tăng liều
  (ngôn ngữ học) nhấn mạnh

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  có chiều sâu
  có cường độ lớn

  Kỹ thuật chung

  dồn dập
  mạnh
  IMR (intensivemode recording)
  sự ghi chế độ mạnh
  intensive mode recording (IMR)
  sự ghi chế độ mạnh
  intensive recording mode
  chế độ ghi mạnh
  zone of intensive economic development
  vùng phát triển kinh tế mạnh

  Kinh tế

  cường độ mạnh

  Địa chất

  mạnh, có cường độ lớn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X