• /ɪgˈzɔstɪv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hết mọi khía cạnh, hết mọi mặt, thấu đáo, toàn diện
  an exhaustive research
  sự nghiên cứu toàn diện

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  vét kiệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X