• /ri'hə:səl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự kể lại, sự nhắc lại, sự nhẩm lại
  a rehearsal of what he would say
  sự nhẩm lại những gì nó sẽ nói
  Sự diễn tập (vở kịch, bài múa...)
  put a play into rehearsal
  đưa một vở kịch ra diễn tập
  Tập diễn một vở ôpêra..
  have a dress rehearsal
  dựng một cuộc tổng duyệt (có trang phục (như) thật)


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X