• /´fə:ðist/

  Thông dụng

  Tính từ & phó từ, cấp cao nhất của .far

  Xa hơn hết, xa nhất

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  closest , nearest

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X