• /'fɑ:ðist/

  Thông dụng

  Tính từ & phó từ ( số nhiều của .far)

  Xa nhất
  at the farthest , at farthest
  xa nhất; chậm nhất là; nhiều nhất là


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adverb
  closest , nearest

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X