• (đổi hướng từ Gabbing)
  /gæb/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vết chích, vết khía; vết đẽo
  (kỹ thuật) cái móc; cái phích
  (kỹ thuật) lỗ
  (thông tục) lời nói lém, tài bẻm mép
  to have the gift of the gab
  có tài ăn nói; lém, bẻm mép
  stop your gab!
  câm mồm đi! im đi!

  Nội động từ

  (thông tục) nói lém, bẻm mép

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  lỗ đào

  Kỹ thuật chung

  dao đẽo
  đoạn chìa
  lỗ
  vết khía
  vết lõm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X