• /ti:/

  Thông dụng

  Mẫu tự thứ hai mươi trong bảng mẫu tự tiếng Anh
  Danh từ, số nhiều Ts, T's
  Vật hình T

  Cấu trúc từ

  to a T/tee
  hoàn toàn; đúng; chính xác
  this new job suits me to a T
  Việc làm mới này hoàn toàn hợp với tôi.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X