• /gə'lɔ:/

  Thông dụng

  Phó từ

  Rất nhiều, dồi dào
  a meat with meat and beer galore
  bữa cơm có rất nhiều thịt và rượu bia

  Danh từ

  Sự phong phú, sự dồi dào

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X