• /'gæmə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Gama (chữ cái Hy-lạp)
  (động vật học) bướm gama
  gamma minus
  dưới trung bình
  gamma plus
  trên trung bình

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  gama
  gamma correction
  sự hiệu chỉnh gama
  gamma distribution
  phân phối gama
  gamma function
  hàm gama

  Điện

  hệ số ảnh

  Giải thích VN: Hệ số độ trương ra hay co vào của mức độ sáng trên màn hình.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X