• /plʌs/

  Thông dụng

  Giới từ

  Cộng với (số); cả, cùng với (người)
  3 plus 4
  ba cộng với 4

  Tính từ

  Trên (nhiều hơn số, số lượng đã chỉ định)
  the work will cost 10.000pound plus
  công trình trị giá hơn 10. 000 pao
  Cộng, thêm vào
  (toán học); (vật lý) trên số không; dương (số...)
  on the plus side of the account
  ở bên có của tài khoản

  Danh từ

  Dấu cộng ( +)
  (thông tục) ưu thế
  Số thêm vào, lượng thêm vào
  (toán học); (vật lý) số dương

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Dấu cộng, lượng thêm vào, số dương, (v) cộng

  Toán & tin

  cộng, dấu cộng

  Xây dựng

  sản phẩm hạt to
  sản phẩm trên sàng

  Kỹ thuật chung

  dấu cộng
  dương (+)

  Giải thích VN: Cực dương của nguồn điện.

  dương (đại dương)
  số dương

  Kinh tế

  công
  cộng

  Giải thích VN: Ví dụ: 3 plus 4 equals 7.

  dấu cộng (+)
  nhiều hơn
  thêm
  thuận lợi

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  detrimental , minus , negative

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X