• /kə'rek∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự sửa, sự sửa chữa, sự hiệu chỉnh
  Sự trừng phạt, sự trừng trị, sự trừng giới
  house of correction
  nhà trừng giới
  Cái đúng; chỗ sửa
  to speak under correction
  nói khi biết rằng có thể có điều sai lầm

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự sửa chữa, sự hiệu đính
  correction for continue
  sửa cho liên tục;
  correction for lag
  sửa trễ
  double-error correction
  sửa cho trùng nhau
  end correction
  hiệu chính các giá trị biên
  frequency correction
  hiệu đính tần số
  index correction
  hiệu đính có dụng cụ, sửa có dụng cụ


  Xây dựng

  sự sửa chữa, sự hiệu chỉnh

  Cơ - Điện tử

  Sự sửa chữa, sự chỉnh, sự dịch chỉnh

  Cơ khí & công trình

  sự chữa

  Điện lạnh

  số hiệu chính
  fluorescence correction factor
  thừa số hiệu chỉnh huỳnh quang

  Điện

  số bổ chính

  Kỹ thuật chung

  chỉnh sửa
  color correction
  chỉnh sửa màu
  hiệu chỉnh
  acoustic correction
  sự hiệu chỉnh âm thanh
  air correction jet
  vòi phun không khí hiệu chỉnh
  alignment correction
  hiệu chỉnh căn thẳng hàng
  angular correction
  hiệu chỉnh góc
  aperture correction
  hiệu chỉnh độ mở
  aperture correction
  sự hiệu chỉnh khẩu độ
  arrow network correction
  sự hiệu chỉnh sơ đồ mạng
  arrow network model correction
  sự hiệu chỉnh mô hình mạng
  atomic number correction
  hiệu chỉnh nguyên tử số
  auto-correction
  sự tự hiệu chỉnh
  automatic error correction
  sự hiệu chỉnh tự động
  base correction
  hiệu chỉnh giá trị thực
  bouguer correction
  hiệu chỉnh Bouguer
  capacity correction
  hiệu chỉnh công suất
  capillarity correction
  hiệu chỉnh độ mao dẫn
  capillary correction
  hiệu chỉnh mao dẫn
  coefficient of correction
  hệ số hiệu chỉnh
  coefficient of correction
  hệ số hiệu chỉnh (bánh răng)
  color correction
  hiệu chỉnh màu
  color correction
  sự hiệu chỉnh màu
  colour correction
  độ hiệu chỉnh màu
  colour correction
  sự hiệu chỉnh màu
  colour correction filter
  bộ lọc hiệu chỉnh màu
  cooling correction
  hiệu chỉnh làm lạnh
  correction angle
  góc hiệu chỉnh
  correction chamber
  phòng (buồng) hiệu chỉnh
  correction channel
  kênh hiệu chỉnh
  correction coefficient
  hệ số hiệu chỉnh
  correction computation
  sự tính toán hiệu chỉnh
  correction data
  bảng hiệu chỉnh
  correction data
  dữ liệu hiệu chỉnh
  correction factor
  hệ số hiệu chỉnh
  correction filter
  bộ lọc hiệu chính
  correction for altitude
  sự hiệu chỉnh độ cao
  correction for displacement
  sự hiệu chỉnh chuyển vị
  correction key
  phím hiệu chỉnh
  correction lens
  thấu kính hiệu chính
  correction monogram
  toán đồ hiệu chỉnh
  correction of raw mixture
  sự hiệu chỉnh hỗn hợp nguyên liệu
  correction signal
  tín hiệu hiệu chỉnh
  correction time
  hiệu chỉnh thời gian
  correction vector
  vectơ hiệu chỉnh
  correction vector
  vectơ hiệu chính
  dead time correction
  hiệu chỉnh thời gian chết
  Differential Correction Technology (DCT)
  công nghệ hiệu chỉnh vi sai
  ECC (errorchecking and correction)
  sự kiểm tra và hiệu chỉnh
  EDAC (errordetection and correction)
  sự dò tìm và hiệu chỉnh lỗi
  edge correction
  sự hiệu chỉnh biên
  edge correction
  sự hiệu chỉnh sườn
  error correction
  hiệu chỉnh độ sai
  error correction
  hiệu chỉnh lỗi
  error correction
  hiệu chỉnh sai hỏng
  error correction
  hiệu chỉnh sai số
  error correction
  sự hiệu chỉnh lỗi
  error correction code
  mã hiệu chỉnh lỗi
  error correction coding
  sự mã hóa hiệu chỉnh lỗi
  error correction routine
  thủ tục hiệu chỉnh lỗi
  error-checking and correction (ECC)
  sự kiểm tra và hiệu chỉnh lỗi
  error-correction save point
  điểm lưu sự hiệu chỉnh lỗi
  Expert Analysis System Interface/Picture Analysis, Correction and Enhancement (EASI/PACE)
  Giao diện Hệ thống phân tích ý kiến chuyên gia/Phân tích, hiệu chỉnh và tăng cường ảnh
  fluorescence correction factor
  thừa số hiệu chỉnh huỳnh quang
  forward error correction
  hiệu chỉnh lỗi trước
  forward error correction
  sự hiệu chỉnh phòng lỗi
  frequency correction
  hiệu chỉnh tần
  frequency correction
  hiệu chỉnh tần số
  gamma correction
  hiệu chỉnh gama
  gamma correction
  sự hiệu chỉnh gama
  Geometric Correction Data (Landsat) (GCD)
  Các dữ liệu hiệu chỉnh hình học (Landsat)
  hearing correction
  hiệu chỉnh nghe
  impulse noise correction
  sự hiệu chỉnh nhiễu xung
  index correction
  hiệu chỉnh có dụng cụ
  instrument correction
  hiệu chỉnh dụng cụ
  orbit correction
  sự hiệu chỉnh quỹ đạo
  parallax correction
  hiệu chỉnh thị sai
  path correction
  sự hiệu chỉnh đường đi
  phase correction
  sự hiệu chỉnh pha
  power factor correction
  hiệu chỉnh hệ số công suất
  Power Factor Correction (PFC)
  hiệu chỉnh hệ số công suất
  quantum correction
  hiệu chỉnh lượng tử
  quantum-mechanical correction
  hiệu chỉnh cơ lượng tử
  relativistic correction
  hiệu chỉnh tương đối tính
  Schmidt correction plate
  bản hiệu chỉnh Schmidt
  shape correction factor
  hệ số hiệu chỉnh hình dạng
  shell correction
  hiệu chính lớp
  skew correction
  hiệu chỉnh vuông góc
  spelling correction program
  chương trình hiệu chỉnh kiểm tra
  spread correction
  hiệu chỉnh độ lệch (trong địa chấn)
  static correction
  hiệu chỉnh tĩnh
  stem correction
  hiệu chỉnh cần khoan
  stem correction
  hiệu chính thân (nhiệt kế)
  synchronous correction
  sự hiệu chỉnh đồng bộ
  terrain correction
  hiệu chỉnh địa hình
  topographics correction
  hiệu chỉnh địa hình
  transfer correction
  hiệu chỉnh truyền đạt
  two-way correction
  sự hiệu chỉnh hai chiều
  weathering correction
  hiệu chỉnh theo thời tiết
  wind correction
  sự hiệu chỉnh do gió
  zero point correction
  hiệu chỉnh điểm không
  sự dịch chỉnh
  angular correction
  sự dịch chỉnh góc
  negative correction
  sự dịch chỉnh âm
  positive correction
  sự dịch chỉnh dương
  tangential correction
  sự dịch chỉnh tiếp tuyến
  sự điều chỉnh
  correction for building orientation
  sự điều chỉnh theo hướng nhà
  correction for wind
  sự điều chỉnh theo chiều gió
  density correction
  sự điều chỉnh theo tỷ trọng
  error correction
  sự điều chỉnh sai số
  linear correction
  sự điều chỉnh tuyến tính
  orbit correction
  sự điều chỉnh quỹ đạo
  phase correction
  sự điều chỉnh pha
  polarization correction
  sự điều chỉnh phân cực
  relativistic correction
  sự điều chỉnh tương đối
  sự điều tiết
  correction of channel
  sự điều tiết dòng chảy
  correction of river
  sự điều tiết dòng sông
  sự hiệu chỉnh
  acoustic correction
  sự hiệu chỉnh âm thanh
  aperture correction
  sự hiệu chỉnh khẩu độ
  arrow network correction
  sự hiệu chỉnh sơ đồ mạng
  arrow network model correction
  sự hiệu chỉnh mô hình mạng
  automatic error correction
  sự hiệu chỉnh tự động
  color correction
  sự hiệu chỉnh màu
  colour correction
  sự hiệu chỉnh màu
  correction for altitude
  sự hiệu chỉnh độ cao
  correction for displacement
  sự hiệu chỉnh chuyển vị
  correction of raw mixture
  sự hiệu chỉnh hỗn hợp nguyên liệu
  edge correction
  sự hiệu chỉnh biên
  edge correction
  sự hiệu chỉnh sườn
  error correction
  sự hiệu chỉnh lỗi
  error-correction save point
  điểm lưu sự hiệu chỉnh lỗi
  forward error correction
  sự hiệu chỉnh phòng lỗi
  gamma correction
  sự hiệu chỉnh gama
  impulse noise correction
  sự hiệu chỉnh nhiễu xung
  orbit correction
  sự hiệu chỉnh quỹ đạo
  path correction
  sự hiệu chỉnh đường đi
  phase correction
  sự hiệu chỉnh pha
  synchronous correction
  sự hiệu chỉnh đồng bộ
  two-way correction
  sự hiệu chỉnh hai chiều
  wind correction
  sự hiệu chỉnh do gió
  sự sửa
  sự sửa chữa
  sửa chữa
  correction card
  bảng sửa chữa
  correction channel
  kênh sửa chữa
  correction data
  số liệu sửa chữa
  orbital correction phase
  pha sửa chữa quỹ đạo
  sửa đổi

  Kinh tế

  sự điều chỉnh xuống
  sự làm cho xuống lại (sau khi giá thị trường tăng lên)
  sự hiệu chỉnh
  sự tương quan

  Địa chất

  sự điều chỉnh, sự hiệu chỉnh, sự sửa chữa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X