• Hóa học & vật liệu

    gốc gamma

    Giải thích EN: A precipitated phase (Ni3Aland/or Ni3Ti), that imparts elevated-temperature strength and stability to nickel-base superalloys. Giải thích VN: Một chất kết tủa (Ni3Al và/hoặc Ni3Ti), cung cấp sức bền nhiệt cao cho siêu hợp kim gốc kẽm.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X