• /´gæη¸wei/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lối đi giữa các hàng ghế
  Lối đi chéo dẫn đến các hàng ghế sau (nghị viện Anh)
  (hàng hải) cầu tàu
  (hàng hải) đường từ mũi tàu đến lái (trên sân tàu)
  above gangway
  dính líu chặt chẽ với chính sách của đảng mình
  below gangway
  ít dính líu với chính sách của đảng mình

  Thán từ

  Tránh ra cho tôi nhờ một tí

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  cầu trên tàu

  Hóa học & vật liệu

  nối vỉa

  Xây dựng

  cầu thao tác
  máng chuyển gỗ

  Kỹ thuật chung

  cầu công tác
  chỗ nối toa
  lò dọc
  lò dọc vỉa
  lò nối vỉa
  lối đi
  lối đi dọc
  giàn giáo
  hành lang
  sàn công tác
  sàn thao tác
  sàn thi công
  ván cầu

  Kinh tế

  cầu tàu
  cầu thang bên sườn tàu
  cửa thành tàu
  đường cái

  Địa chất

  lò cái vận chuyển, lò dọc vận chuyển chính

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X