• /´gæsiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bốc khí
  Sự tách khí

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  sự phun khí

  Điện

  sự bốc khí

  Kỹ thuật chung

  sự bốc khí, sự tách khí

  Giải thích EN: The evolution of gases during an event, especially electrolysis.. Giải thích VN: Sự tỏa khí trong suốt quá trình nào đó đặc biệ là quá trình điện phân.

  sự thoát khí

  Địa chất

  sự thoát khí, tạo khí (một dạng kỹ thuật để tăng độ nhạy của một số thuốc nổ rời)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X