• (đổi hướng từ Gases)
  /gæs/

  Thông dụng

  Danh từ

  Khí
  Khí thắp, hơi đốt
  Khí tê khi chữa răng ( (cũng) laughing gas)
  (quân sự) hơi độc, hơi ngạt
  Khí nổ (mỏ, than)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) dầu xăng
  (thông tục) chuyện rỗng tuếch không đâu vào đâu, chuyện tầm phào; chuyện huyên hoang khoác lác
  to step on the gas

  Xem step

  Ngoại động từ

  Cung cấp khí thấp, cung cấp hơi đốt (cho một căn buồng)
  Hơ (chỉ, sợi...) qua đèn khí (cho hết lông tơ)
  Thắp sáng bằng đèn khí
  Thả hơi độc, thả hơi ngạt, làm ngạt bằng hơi độc
  (thông tục) lừa bịp (ai) bằng những lời huênh hoang khoác lác

  Nội động từ

  Xì hơi
  Nói dông dài; nói chuyện tầm phào; huyên hoang khoác lác

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) khí
  ideal gas
  khí lý tưởng
  polytropic gas
  khí đa hướng


  Xây dựng

  Ga, điện và nước

  Cơ - Điện tử

  Khí đốt, khí ga, chất khí, hơi đốt

  Cơ khí & công trình

  khí (đốt)
  khí ga

  Dệt may

  đốt đầu xơ
  đốt lông

  Hóa học & vật liệu

  gas

  Giải thích EN: A shorter term for GASOLINE.  .

  Giải thích VN: Từ rút gọn của GASOLINE.

  Ô tô

  Xăng hoặc khí ga lỏng
  khí đốt xăng

  Y học

  khí, hơi

  Điện lạnh

  chất khí

  Điện

  hơi đốt

  Kỹ thuật chung

  cung cấp khí
  hơi

  Giải thích VN: Trạng thái khí của một chất.

  khí
  khí mỏ
  nhiên liệu
  trạng thái khí

  Kinh tế

  chất khí
  cung cấp khí đốt
  cung cấp khí thấp
  ga
  hơi đốt
  hơi ga

  Địa chất

  khí

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X