• BrE & NAmE /ɪ'speʃəli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Đặc biệt là, nhất là

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nhất là

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X