• /gævl/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cái búa (của chủ tịch buổi họp hoặc người bán đấu giá)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  hammer , mallet , maul , rent , tribute

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X