• Thông dụng

  Danh từ

  Sợi thủy tinh

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sợi quang
  sợi thủy tinh
  glass fibre design
  cấu trúc bằng sợi thủy tinh
  glass fibre insulation
  cách nhiệt bằng sợi thủy tinh
  glass fibre laminate
  lớp sợi thủy tinh
  glass-fibre insulator
  bầu sợi thủy tinh
  glass-fibre insulator
  sứ sợi thủy tinh
  large-core glass fibre
  sợi thủy tinh lõi lớn
  multicomponent glass fibre
  sợi thủy tinh đa thành phần
  textile glass fibre
  sợi thủy tinh dệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X