• /'tekstail/

  Thông dụng

  Tính từ

  Dệt, có sợi dệt được
  textile materials
  nguyên liệu để dệt
  textile fabric
  vải
  textile industry
  công nghiệp dệt

  Danh từ

  ( số nhiều) vải dệt (hàng dệt tay hoặc dệt bằng máy)

  =Nguyên liệu dệt (bông, gai, đay...)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  vải

  Cơ - Điện tử

  Hàng dệt, sản phẩm dệt

  Dệt may

  ngành dệt
  textile labeling
  sự gắn nhãn ngành dệt
  dệt
  thuộc dệt

  Kỹ thuật chung

  hàng dệt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  cloth , fabric , fiber , goods , yarn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X