• /'insjuleitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người cô lập, người cách ly
  (vật lý) cái cách điện, chất cách ly
  porcelain insulator
  cái cách điện bằng sứ
  a sound insulator
  chất cách âm

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) cái cách điện, chất cách ly

  Xây dựng

  bộ phận cách điện
  cái cách ly
  vật cách nhiệt

  Y học

  vật cách điện, chất cách điện

  Điện lạnh

  dụng cụ cách điện
  metallic insulator
  dụng cụ cách điện kim loại
  solid insulator
  dụng cụ cách điện rắn (làm bằng chất rắn)
  standoff insulator
  dụng cụ cách điện từ xa

  Kỹ thuật chung

  bầu
  bầu cách điện
  glass insulator
  bầu cách điện thủy tinh
  mushroom insulator
  bầu cách điện hình nấm
  chất cách nhiệt
  người cô lập
  lớp cách điện
  lớp cách ly
  lớp cách nhiệt
  sứ
  sứ cách điện
  cap-and-pin insulator
  mũ sứ cách điện
  cap-and-pin insulator
  sứ cách điện dạng mũ
  ceramic insulator
  sự cách điện (trong bugi)
  ceramic insulator
  sứ cách điện bằng gốm
  glass insulator
  sứ cách điện thủy tinh
  insulator nose
  đầu sứ cách điện Bougie
  Insulator, Mushroom
  sứ cách điện hình nấm
  mushroom insulator
  sứ cách điện nấm
  oil insulator
  sự cách điện dùng dầu
  pin insulator
  sứ cách điện kiểu chốt (đứng)
  pot insulator
  sứ cách điện kiểu chụp
  sparking plug insulator
  sứ cách điện bougie
  standoff insulator
  sứ cách điện từ xa
  tấm cách ly
  vật cách điện
  lead-in insulator
  vật cách điện đầu vào
  post insulator
  vật cách điện trụ
  section insulator
  vật cách điện từng đoạn
  shackle insulator
  vật cách điện kiểu cùm
  solid core-type insulator
  vật cách điện kiểu lõi đặc
  solid-core insulator
  vật cách điện lõi rắn
  strain insulator
  vật cách điện méo
  suspension insulator
  vật cách điện treo
  vật liệu cách điện
  vật liệu cách nhiệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X