• /'faibə/

  Thông dụng

  Cách viết khác fiber

  Danh từ

  (sinh vật học) sợi, thớ
  Sợi phíp
  cotton fibre
  sợi bông
  fibre optics
  sợi quang
  Cấu tạo có thớ, kết cấu có thớ
  (thực vật học) rễ con
  Tính tình
  a man of coarse fibre
  người tính tình thô lỗ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thớ

  Cơ - Điện tử

  Sợi, xơ, thớ, phíp

  Y học

  sợi (như fiber)

  Kỹ thuật chung

  sợi
  sợi quang
  Automatic Laser Fibre Assembly (ALFA)
  lắp ráp các sợi quang laze tự động
  fibre axis
  trục sợi quang
  fibre buffer
  phần đệm sợi quang
  Fibre Channel (FC)
  kênh cáp sợi quang
  Fibre Channel Arbitrated Loop (FC- AL)
  kênh cáp sợi quang - vòng phân xử
  Fibre Channel Association (FCA)
  phối hợp kênh cáp sợi quang
  Fibre Channel Physical and Signalling Interface [[]] (ANSIX3)
  Kênh cáp sợi quang - Giao diện vật lý và báo hiệu (ANSI X3)
  Fibre Channel Standard (FCS)
  tiêu chuẩn kênh cáp sợi quang
  fibre cladding
  vỏ sợi (sợi quang)
  fibre coating
  vỏ sợi (sợi quang)
  fibre jacket
  phần đệm sợi quang
  fibre jacket
  vỏ sợi (sợi quang)
  fibre loss
  tổn hao sợi quang
  Fibre Optic Adapter (FOC)
  bộ thích ứng cáp sợi quang
  Fibre Optic Communications (FOC)
  thông tin cáp sợi quang
  Fibre Optic Connector (FOC)
  đầu nối cáp sợi quang
  Fibre optic Link Around the Globe (FLAG)
  tuyến cáp sợi quang vòng quanh thế giới
  Fibre Optic Network (FON)
  mạng cáp sợi quang
  Fibre Optic Rate Sensor (FORS)
  bộ cảm biến tốc độ sợi quang
  Fibre Optic TAG (FOTAG)
  TAG cáp sợi quang
  Fibre Optic Test Procedure (FOTP)
  thủ tục đo thử cáp sợi quang
  Fibre Optic Transceiver (Terminal) (FOT)
  Máy thu phát cáp sợi quang (Thiết bị đầu cuối)
  Fibre Optic Transmission System (FOTS)
  hệ thống truyền dẫn cáp sợi quang
  fibre optics
  kỹ thuật sợi quang
  fibre optics
  ngành sợi quang
  fibre optics
  sợi quang học
  fibre optics equipment
  thiết bị sợi quang
  fibre optics equipment
  thiết bị sợi quang học
  Hard Polymer Cable Fibre (PHCF)
  Cáp sợi quang học bằng pôlyme rắn
  Low Cost Fibre (LCF)
  sợi quang chi phí thấp
  Low Cost Fibre-Physical Medium Dependent (LCF-PMD)
  Sợi quang chi phí thấp-Phụ thuộc môi trường vật lý
  low-loss fibre
  sợi quang tổn thất thấp
  Metropolitan Fibre Systems (MFS)
  các hệ thống cáp sợi quang đô thị
  Next generation Optical Fibre (NGOF)
  cáp sợi quang thế hệ sau
  Optical Fibre Amplifier (OFA)
  bộ khuếch đại cáp sợi quang
  optical fibre cable
  cáp sợi quang
  optical fibre cable , optical fibers cable
  cáp sợi quang
  optical fibre connector
  bộ nối sợi quang
  optical fibre connector
  đầu nối sợi quang
  optical fibre coupler
  bộ ghép sợi quang
  optical fibre link
  đường liên kết sợi quang
  optical fibre pigtail
  dây mềm đầu cuối sợi quang
  optical fibre pigtail
  phần tử đầu cuối sợi quang
  optical fibre splice
  đầu nối sợi quang
  optical fibre splice
  sự ghép nối sợi quang
  Optical Fibre System Test Procedure (OFSTP)
  thủ tục đo thử các hệ thống cáp sợi quang
  optical fibre transmission
  sự truyền bằng sợi quang
  parabolic-index fibre (Anh)
  sợi quặng chiết suất dạng parabon
  Plastic Optical Fibre (POF)
  cáp sợi quang bằng chất dẻo
  Praseodymium Doped Fibre Amplifier (PDFA)
  Bộ khuếch đại sợi quang trộn Praseodym
  refracted rayoptical fibre
  sợi quang tia sáng khúc xạ (ống dẫn sáng)
  single mode fibre
  sợi quang đơn kiểu (dao động)
  single mode optical fibre
  sợi quang đơn kiểu (dao động)
  tapered fibre
  sợi quang thuôn
  tapered fibre
  sợi quang thuôn dần
  tapered fibre
  sợi quang vuốt thon
  Trans-Pacific Cable (fibreoptic cable systems) (TPC)
  Mạng cáp xuyên Thái Bình Dương (các hệ thống cáp sợi quang)
  transmit fibre optic terminal device
  thiết bị đầu cuối truyền sợi quang
  Type of commercial Fibre optic connector (Bayonet)
  Kiểu đầu nối của cáp sợi quang thương mại (Bayonet)
  Type of commercial fibre optic connector (Push-Pull) (SC)
  kiểu đầu nối thương mại của cáp sợi quang (đẩy - kéo)
  uniform-index fibre
  sợi quang chiếu suất đều
  weakly guiding fibre
  sợi quang dẫn hướng yếu

  Kinh tế

  sợi
  thớ
  xenluloza

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X