• /¸insju´leiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cô lập, sự cách ly
  Sự biến (đất liền) thành một hòn đảo

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự cách ly, sự cách điện

  Hóa học & vật liệu

  sự cách biệt

  Dệt may

  gòn

  Xây dựng

  sự cách ly

  Giải thích EN: The act or fact of insulating; specific uses include: any material used to reduce or prevent the transfer of electricity, heat, cold, or sound; used primarily in walls, ceilings, and floors.

  Giải thích VN: Sự cách ly; dùng để chỉ các vật liệu dùng để giảm tính dẫn điện, dẫn nhiệt hoặc khả năng truyền âm thanh; chúng thường được sử dụng trong các bức tường, trần hoặc sàn nhà.

  insulation of joints
  sự cách ly liên kết
  joints insulation
  sự cách ly liên kết
  noise insulation
  sự cách ly tiếng ồn
  pipe insulation
  sự cách ly ống
  reflective head insulation
  sự cách ly phản xạ
  sound insulation
  sự cách ly chống ồn

  Điện

  cách nhiệt

  Giải thích VN: Tính chất dẫn nhiệt kém hoặc hầu như không dẫn nhiệt.

  asbestos insulation
  sự cách nhiệt bằng amian

  Kỹ thuật chung

  chất cách nhiệt
  insulation moisture resistance
  trở ẩm của chất cách nhiệt
  isoflex insulation material
  chất cách nhiệt isoflex
  thermal insulation properties
  tính chất cách nhiệt
  ngăn cách

  Giải thích VN: Tính chất dẫn điện kém hoặc hầu như không dẫn điện.

  lớp cách điện
  cable insulation
  lớp cách điện cáp
  extruded insulation
  lớp cách điện ép đùn
  faulty insulation
  lớp cách điện bị hỏng
  lapped insulation
  lớp cách điện xếp chồng
  PVC insulation
  lớp cách điện PVC
  thickness of insulation
  bề dầy lớp cách điện
  lớp cách ly
  fibrous insulation
  lớp cách ly dạng sợi
  fibrous insulation
  lớp cách ly dùng sợi
  flexible insulation
  lớp cách ly mềm
  insulation of joints
  lớp cách ly liên kết
  insulation stripping
  bóc lớp cách ly
  joints insulation
  lớp cách ly liên kết
  moisture resistant insulation
  lớp cách ly chống ẩm
  reflective head insulation
  lớp cách ly phản xạ
  sound insulation
  lớp cách ly chống ồn
  sự cách âm
  active sound insulation
  sự cách âm chủ động
  effective sound insulation
  sự cách âm chủ động
  passive sound insulation
  sự cách âm bị động
  poor insulation
  sự cách âm kém
  sự cách điện
  basic insulation
  sự cách điện cơ bản
  basic insulation (electrical)
  sự cách điện cơ bản
  double insulation
  sự cách điện kép
  double insulation (electrical)
  sự cách điện kép
  external insulation
  sự cách điện bên ngoài
  functional insulation
  sự cách điện vận hành
  indoor insulation
  sự cách điện bên trong
  indoor insulation
  sự cách điện trong nhà
  layer insulation
  sự cách điện từng lớp
  layer insulation
  sự cách điện xen lớp
  low insulation
  sự cách điện kém
  oil insulation
  sự cách điện bằng dầu
  paper insulation
  sự cách điện bằng giấy
  phase insulation
  sự cách điện pha
  poor insulation
  sự cách điện kém
  porcelain insulation
  sự cách điện bằng sứ
  reinforced insulation
  sự cách điện tăng cường
  rubber insulation
  sự cách điện (nhiệt) bằng cao su
  supplementary insulation
  sự cách điện bổ sung
  winding insulation
  sự cách điện cuộn dây
  sự cách li
  noise insulation
  sự cách li tiếng ồn
  sự cách nhiệt
  active heat insulation
  sự cách nhiệt chủ động
  active heat insulation
  sự cách nhiệt hữu hiệu
  asbestos insulation
  sự cách nhiệt bằng amian
  cold insulation
  sự cách nhiệt lạnh
  expanded urethane insulation
  sự cách nhiệt bằng xốp uretan
  felt insulation
  sự cách nhiệt bằng phớt
  fibrous insulation
  sự cách nhiệt dạng sợi
  foamed insulation
  sự cách nhiệt dạng bọt
  foil insulation
  sự cách nhiệt bằng tấm
  kiln insulation
  sự cách nhiệt lò
  mastic heat insulation
  sự cách nhiệt bằng matit
  neutral heat insulation
  sự cách nhiệt bị động
  neutral heat insulation
  sự cách nhiệt kém hiệu quả
  noncombustible insulation
  sự cách nhiệt không cháy
  organic insulation
  sự cách nhiệt hữu cơ
  polystyrene insulation
  sự cách nhiệt bằng polystirol
  porous insulation
  sự cách nhiệt bằng xốp
  powdered insulation
  sự cách nhiệt dạng bột
  preliminary heat insulation
  sự cách nhiệt sơ bộ
  reflective head insulation
  sự cách nhiệt phản xạ
  rigid insulation
  sự cách nhiệt cứng
  rigid polyurethane insulation
  sự cách nhiệt polyurethan cứng
  self-supporting insulation
  sự cách nhiệt tự đỡ
  self-supporting insulation
  sự cách nhiệt tự mang
  semirigid insulation
  sự cách nhiệt nửa cứng
  sheet insulation
  sự cách nhiệt kiểu tấm
  shell insulation
  sự cách nhiệt vỏ
  slab insulation
  sự cách nhiệt bằng tấm
  slab insulation
  sự cách nhiệt xỉ
  tube insulation
  sự cách nhiệt ống
  vacuum insulation
  sự cách nhiệt chân không
  vacuum perlite insulation
  sự cách nhiệt perlit chân không
  vapour-proof insulation
  sự cách nhiệt kín hơi
  wall insulation
  sự cách nhiệt vách
  sự cô lập

  Giải thích VN: Tính chất dẫn điện kém hoặc hầu như không dẫn điện.

  vật liệu cách điện
  vật liệu cách nhiệt
  cast heat insulation
  vật liệu cách nhiệt đúc
  hair felt (insulationmaterial)
  sợi phớt (vật liệu cách nhiệt)
  inorganic insulation material
  vật liệu cách nhiệt vô cơ
  mastic heat insulation
  vật liệu cách nhiệt matit
  moisture resistant insulation material
  vật liệu cách nhiệt chống ẩm
  molded heat insulation
  vật liệu cách nhiệt đúc
  moulded insulation
  vật liệu cách nhiệt đúc
  organic insulation material
  vật liệu cách nhiệt hữu cơ
  packed heat Insulation
  vật liệu cách nhiệt nhồi
  packed heat insulation
  vật liệu cách nhiệt nhồi độn
  thermal insulation material plant
  nhà máy (sản xuất) vật liệu cách nhiệt

  Kinh tế

  sự cách ly
  sự cách nhiệt
  cold insulation
  sự cách nhiệt ở nhiệt độ thấp
  heat insulation
  sự cách nhiệt ở nhiệt độ cao

  Địa chất

  sự cách ly, sự cách nhiệt, sự cách điện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X