• /¸glɔ:rifi´keiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự tuyên dương, sự ca ngợi
  Sự tô điểm, sự làm tôn vẻ đẹp, sự tô son điểm phấn

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X