• /´glauə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái nhìn trừng trừng

  Nội động từ

  Quắc mắt nhìn, trừng mắt nhìn
  to glower at somebody
  trừng mắt nhìn ai

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  verb
  grin , smile

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X