• /grin/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái nhăn mặt nhe cả răng ra
  Cái cười xếch đến mang tai; cái cười toe toét
  to break into a broad grin
  cười toe toét, toét miệng cười
  to be always on the grin
  lúc nào cũng cười toe toét, lúc nào cũng nhăn nhở

  Động từ

  Nhe răng ra cười, cười toe toét
  to grin at somebody
  cười nhe răng với ai; toét miệng ra cười với ai
  to grin like a Cheshire cat
  lúc nào cũng cười nhăn nhở
  to grin from ear to ear
  cười miệng toét đến mang tai
  to grin and bear it
  đành cười mà chịu vậy, ngậm bồ hòn làm ngọt
  Cười ngạo

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun, verb
  beam , crack , simper , smirk
  verb
  beam

  Từ trái nghĩa

  noun, verb
  frown , growl

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X