• /'steә(r)/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nhìn chòng chọc, sự nhìn chằm chằm
  Cái nhìn chòng chọc, cái nhìn chằm chằm

  Động từ

  Nhìn chòng chọc, nhìn chằm chằm
  to stare someone out of countenance
  nhìn chòng chọc làm ai phải lúng túng
  to stare someone in the face
  nhìn chằm chằm vào mặt ai
  to stare at somebody
  nhìn ai chằm chằm
  to stare someone into silence
  nhìn chằm chằm bắt ai phải im
  to stare death in the face
  đối mặt với tử thần
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) dựng ngược, dựng đứng (tóc...)
  to stare down
  nhìn chằm chằm trả lại khiến cho (ai) phải cúi xuống không dám nhìn mình nữa

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  gape

  Từ trái nghĩa

  verb
  ignore

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X