• Thông dụng

  Danh từ

  Ánh sáng, ánh chói
  Vẻ hào nhoáng loè loẹt
  Cái nhìn trừng trừng; cái nhìn giận dữ
  the glare of publicity
  sự quan tâm sâu sát của các cơ quan truyền thông đại chúng

  Nội động từ

  Chiếu sáng, chói loà (mặt trời...)
  Nhìn trừng trừng; nhìn giận dữ
  to glare at someone
  nhìn ai trừng trừng; nhìn ai giận dữ
  to glare defiance at sb
  nhìn ai với vẻ thách thức

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  mặt láng bóng

  Vật lý

  độ lóa
  ánh chói
  glare filter
  màn lọc ánh chói
  tia lóa

  Xây dựng

  độ lóa sáng
  độ quáng

  Điện lạnh

  nhiễu âm chói

  Kỹ thuật chung

  độ chói
  dazzle glare
  độ chói lóa mắt
  indirect glare
  độ chói ngoài biên
  minimum glare
  độ chói tối thiểu
  reflected glare
  độ chói phản xạ
  nhiễu glare
  làm chói mắt
  ánh sáng chói
  glare filter
  lọc ánh sáng chói
  sáng chói
  glare filter
  lọc ánh sáng chói

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  dullness , grin , smile
  verb
  grin , smile

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X