• /nais/

  Thông dụng

  Danh từ

  (khoáng chất) đá gơnai

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  đá gơnai

  Kỹ thuật chung

  gơnai
  banded gneiss
  gơnai phân dải
  composite gneiss
  gơnai phức hợp
  eye-gneiss
  gơnai dạng mắt
  fundamental gneiss
  gơnai cơ sở
  fundamental gneiss
  gơnai nền móng
  hornblende gneiss
  gơnai hocblen
  leaf gneiss
  gơnai dạng lá
  pelitic gneiss
  gơnai pelit
  primary gneiss
  gơnai cơ sở
  primary gneiss
  gơnai nguyên sinh
  protogenic gneiss
  gơnai nguyên sinh
  ribbon gneiss
  gơnai dạng dải
  vein gneiss
  gơnai mạch

  Địa chất

  gơnai (đá)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X