• /´græn¸fa:ðə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ông
  Grandfather's clock
  Đồng hồ to để đứng

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  ông (nội, ngoại)

  Kinh tế

  tệp tin chủ

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X