• /græ´nitik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) granit
  Có granit

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  granit
  granitic layer
  tầng granit
  granitic marl
  macnơ granit
  granitic rock
  đá granit
  granitic subsoil
  đất gốc granit
  granitic texture
  kiến trúc granit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X