• /´greiziη(¸graund/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thả súc vật cho ăn cỏ, sự chăn thả
  grazing land
  đồng cỏ (cho súc vật)

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  tới là

  Kỹ thuật chung

  đồng cỏ
  là là

  Kinh tế

  ăn gặm

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X