• /'fi:diɳ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cho ăn; sự nuôi lớn
  Sự bồi dưỡng
  Sự cung cấp chất liệu cho máy
  (sân khấu), (từ lóng) sự nhắc nhau bằng vĩ bạch (giữa hai diễn viên)
  (thể dục,thể thao) sự chuyền bóng cho đồng đội sút làm bàn
  Đồng cỏ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự chạy dao, sự cấp phôi, sự tiếp liệu

  Cơ khí & công trình

  sự dẫn tiếp

  Toán & tin

  (máy tính ) sự cấp (liệu), sự cung dưỡng
  continuous feeding
  (máy tính ) sự cấp liên tục

  Xây dựng

  phản ứng feeding

  Giải thích EN: A chemical reaction of paint that causes it to thicken and lose opacity. Giải thích VN: Phản ứng hóa học của sơn khiến nó tăng hoặc mất tính mờ đục.

  Kỹ thuật chung

  cung cấp
  feeding source
  nguồn cung cấp
  feeding zone
  vùng cung cấp thông tin
  natural feeding
  sự cung cấp tự nhiên
  pump feeding
  cung cấp bằng bơm
  pump feeding
  sự cung cấp bằng bơm
  self-feeding
  cung cấp tự động
  nạp liệu
  feeding head
  đầu nạp liệu
  forward feeding
  nạp liệu thẳng
  đồng cỏ
  sự cung cấp
  natural feeding
  sự cung cấp tự nhiên
  pump feeding
  sự cung cấp bằng bơm
  sự tiếp liệu

  Kinh tế

  sự cho ăn
  sự nuôi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X