• /´greitist/

  Kỹ thuật chung

  lớn nhất
  axis of greatest moment of inertia
  trục có momen quán tính lớn nhất
  GLB (greatestlower bound)
  giới hạn dưới lớn nhất
  greatest common divisor
  ước số chung lớn nhất
  greatest common divisor, highest common divisor
  ước chung lớn nhất
  greatest lower bound
  cận dưới lớn nhất
  greatest lower bound (GLB)
  giới hạn dưới lớn nhất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X