• /´æksis/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .axes

  Trục
  Earth's axis
  Trục quả đất
  geometrical axis
  trục hình học
  magnetic axis
  trục từ
  rotation axis
  trục quay
  symmetry axis
  trục đối xứng
  visual axis
  trục nhìn
  (vật lý) tia xuyên
  (chính trị) trục Béc-lin, Rô-ma, Tô-ki-ô (khối liên minh)
  ( định ngữ) (thuộc) trục Béc-lin, Rô-ma, Tô-ki-ô
  axis powers
  các cường quốc trong trục Béc-lin, Rô-ma, Tô-ki-ô

  Danh từ

  (động vật học) hươu sao ( (cũng) axis deer)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  trục
  axis of abscissas
  trục hoành
  axis of a cone
  trục của mặt nón
  axis of a conic
  trục của cônic
  axis of convergence
  trục hội tụ
  axis of coordinate
  trục toạ độ
  axis of a curvanture
  trục chính khúc
  axis of cylinder
  trục của hình trụ
  axis of homology
  trục thấu xạ
  axis of linear complex
  trục của mớ tuyến tính
  axis of ordinate
  trục tung
  axis of a pencil of plane
  trục của một chùm mặt phẳng
  axis of perspectivity
  trục phối cảnh
  axis of projection
  trục chiếu
  axis of a quadric
  trục của một quađric
  axis of revolution
  trục tròn xoay
  axis of symmetry
  trục đối xứng
  binary axis
  trục nhị nguyên
  circular axis
  đường tròn trục
  conjugate axis of a hyperbola
  trục ảo của hipebon
  coordinate axis
  trưcụ toạ độ
  crystallograpphic axis
  trục tinh thể
  electric axis
  trục điện
  focal axis
  trục tiêu
  homothetic axis
  trục vị tự
  imaginary axis
  trục ảo
  longitudinal axis
  trục dọc
  majorr axis of an ellipse
  [trục lớn, trục chính] của elip
  monor axis of an ellipse
  trục nhỏ của elip
  moving axis
  trục động
  neutral axis
  trục trung ho
  number axis
  trục số
  optic axis
  quang trục
  polar axis
  trục cực
  principal axis
  trục chính
  principal axis of inertia
  trục quán tính chính
  radical axis
  trục đẳng phương
  real axis
  trục thực
  semi-transverse axis
  trục nửa xuyên
  transverse axis
  trục thực, trục ngang, trục xuyên (của hipebon)
  vertical axis
  trục thẳng đứng


  Cơ - Điện tử

  Trục, trục tâm, đường tâm

  Ô tô

  trục (quay)

  Xây dựng

  trục tuyến
  axis of channel
  trục tuyến kênh

  Điện lạnh

  thanh trục

  Kỹ thuật chung

  đường tâm
  swivel axis
  đường tâm của khớp
  tim đường

  Địa chất

  trục

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X