• (đổi hướng từ Grenades)
  /gri´neid/

  Thông dụng

  Danh từ

  (quân sự) lựu đạn
  the police threw lachrymatory grenades towards the crowd of frenetic demonstrators
  cảnh sát ném lựu đạn cay về phía những người biểu tình cuồng nhiệt

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  lựu đạn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X