• Xây dựng

  vòng chắn

  Kỹ thuật chung

  móc an toàn
  vành bảo vệ
  guard ring capacitor
  tụ điện vành bảo vệ
  guard ring electrode
  điện cực vành bảo vệ
  vòng bảo hiểm
  vòng bảo vệ
  Kelvin guard-ring capacitor
  tụ có vòng bảo vệ Kenlvin
  Loudness Rating Guard Ring Position (LRGP)
  vị trí vòng bảo vệ mức âm lượng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X