• /´laudnis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính chất to, tính chất ầm ĩ
  Sự nhiệt liệt; tính kịch liệt (ca ngợi, phản kháng)
  Tính sặc sỡ, tính loè loẹt
  sự nổi âm, sự nổi bật các âm

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) âm lượng, cường độ

  Kỹ thuật chung

  âm lượng

  Giải thích VN: Mức độ kêu to hay nhỏ, có thể xác định một cách định lượng bằng máy đo.

  control of subjective loudness
  sự điều chỉnh âm lượng chủ quan
  Crosstalk Receive Loudness Rating (XRLR)
  mức âm lượng thu xuyên âm
  equal loudness
  đẳng âm lượng
  equal-loudness contours
  đường đẳng âm lượng
  equal-loudness level contour
  đường đẳng âm lượng
  formation of loudness
  sự tạo thành âm lượng
  indication of subjective loudness
  sự chỉ báo âm lượng chủ quan
  loudness analyzer
  bộ phân tích âm lượng
  loudness control
  sự điều khiển âm lượng
  loudness control
  sự điều chỉnh âm lượng
  loudness level
  mức âm lượng
  loudness level of test sound
  mức âm lượng của âm thanh thử
  loudness meter
  máy đo âm lượng
  loudness pattern
  đồ thị âm lượng
  loudness pattern
  mẫu âm lượng
  Loudness Rating (LR)
  mức âm lượng
  Loudness Rating Guard Ring Position (LRGP)
  vị trí vòng bảo vệ mức âm lượng
  main loudness
  âm lượng chính
  mean loudness
  âm lượng trung bình
  Overall Echo Loudness Rating (OELR)
  định mức âm lượng tiếng vọng tổng thể
  Overall Loudness Rating (OLR)
  định mức âm lượng tổng thể
  partial masked loudness
  âm lượng bị chắn một phần
  programme loudness meter
  máy đo âm lượng
  programme loudness meter
  thiết bị đo âm lượng
  Receive Loudness Rating (RLR)
  mức âm lượng thu
  Reference Loudness (RL)
  âm lượng tham chiếu
  relative loudness
  âm lượng tương đối
  scales of loudness
  thang đo âm lượng
  Send Loudness Rating (SLR)
  định mức âm lượng phát
  Sidetone Masked Loudness Rating (STMR)
  mức âm lượng đã khử trắc âm
  specific loudness
  âm lượng riêng
  standard loudness reference
  chuẩn gốc âm lượng tiêu chuẩn
  subjective loudness
  âm lượng chủ quan
  Talker Echo Loudness Rating (TERL)
  mức âm lượng tiếng vọng của người nói
  total loudness
  âm lượng toàn phần
  mức âm lượng
  Crosstalk Receive Loudness Rating (XRLR)
  mức âm lượng thu xuyên âm
  loudness level of test sound
  mức âm lượng của âm thanh thử
  Loudness Rating Guard Ring Position (LRGP)
  vị trí vòng bảo vệ mức âm lượng
  Overall Echo Loudness Rating (OELR)
  định mức âm lượng tiếng vọng tổng thể
  Overall Loudness Rating (OLR)
  định mức âm lượng tổng thể
  Receive Loudness Rating (RLR)
  mức âm lượng thu
  Send Loudness Rating (SLR)
  định mức âm lượng phát
  Sidetone Masked Loudness Rating (STMR)
  mức âm lượng đã khử trắc âm
  Talker Echo Loudness Rating (TERL)
  mức âm lượng tiếng vọng của người nói

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X