• /´reitiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đánh giá (tài sản để đánh thuế)
  Mức thuế (địa phương)
  Việc xếp loại; loại (ô tô, thuyền buồm đua, tàu chiến, được xếp theo mã lực, trọng tải...)
  (hàng hải) cấp bậc; cương vị; chuyên môn (của một thuỷ thủ)
  ( số nhiều) ( the rating) thuỷ thủ (trên một chiếc tàu)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) điểm số, thứ bậc (xếp loại học sinh)
  (kỹ thuật) công suất, hiệu suất
  Sự xỉ vả, sự mắng nhiếc tàn tệ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự đánh giá đặc trưng; trị số danh nghĩa

  Cơ - Điện tử

  Công suất, trị số danh nghĩa, sự đánh giá

  Cơ khí & công trình

  sự lập quan hệ (đo dòng chảy)

  Xây dựng

  sự định chuẩn

  Điện lạnh

  chế độ định mức
  tham số danh định
  thông số định mức

  Kỹ thuật chung

  chỉ tiêu định mức
  công suất danh nghĩa
  năng suất danh định
  đặc trưng
  đặc trưng danh nghĩa
  định mức
  aircraft decibel rating
  định mức đexiben máy bay
  cyclic rating
  định mức theo chu kỳ
  Impact noise rating (INR)
  sự định mức tiếng ồn va chạm
  maximum current rating
  sự định mức dòng cực đại
  Noise Rating (NR)
  định mức tạp âm
  Overall Echo Loudness Rating (OELR)
  định mức âm lượng tiếng vọng tổng thể
  Overall Loudness Rating (OLR)
  định mức âm lượng tổng thể
  power rating
  định mức công suất
  rating plate
  biển thông số (định mức, danh định)
  refrigerating compressor rating
  năng suất định mức máy nén
  Send Loudness Rating (SLR)
  định mức âm lượng phát
  takeoff power rating
  định mức công suất cất cánh
  voltage rating
  định mức điện áp
  wattage rating
  định mức công suất
  giá trị danh định
  mức độ
  phạm vi hoạt động

  Giải thích EN: The operational limit of a device when performing under specific conditions.

  Giải thích VN: Giới hạn hoạt động của một thiết bị khi hoạt động trong các điều kiện cụ thể.

  phân loại
  content rating system (forTV, movies)
  hệ thống phân loại nội dung
  continuous rating
  phân loại liên tục
  rating level
  mức phân loại
  rating scale
  thang biểu phân loại (cho điểm)
  sự đánh giá
  sự định mức
  Impact noise rating (INR)
  sự định mức tiếng ồn va chạm
  maximum current rating
  sự định mức dòng cực đại
  sự định tỷ lệ
  sự ghi
  sự khắc độ
  sự phân loại
  sự sắp xếp
  sự xếp loại

  Kinh tế

  đánh giá
  bond rating
  đánh giá trái phiếu
  credit rating
  đánh giá mức tín dụng
  employee rating
  sự đánh giá, xếp loại, sát hạch công nhân viên chức
  gross rating points
  các điểm đánh giá tổng thể
  merit rating
  đánh giá công nhân viên chức
  mutual rating
  sự đánh giá lẫn nhau
  organoleptic rating
  sự đánh giá bằng cảm quan
  performance rating
  đánh giá thành quả
  personnel rating
  đánh giá nhân sự
  personnel rating
  đánh giá nhân viên
  priority rating
  đánh giá thứ tự ưu tiên
  rating agency
  cơ quan đánh giá
  rating points
  điểm đánh giá
  rating scale
  thang đánh giá
  stock market rating
  đánh giá thị trường cổ phiếu
  vendor rating
  việc đánh giá (xếp hạng) của người bán
  vendor rating
  việc đánh giá (xếp hạng) người bán
  định đẳng cấp (xe hơi, tàu thủy)
  định giá
  rating agency
  sở định giá
  split rating
  định giá không nhất trí
  Standard & Poor's rating
  định giá của Standard & Poor's
  White's rating
  định giá của White
  định mức phí
  hạng, đẳng cấp
  phân loại
  việc đánh giá
  vendor rating
  việc đánh giá (xếp hạng) của người bán
  vendor rating
  việc đánh giá (xếp hạng) người bán
  xếp hạng
  vendor rating
  việc đánh giá (xếp hạng) của người bán
  vendor rating
  việc đánh giá (xếp hạng) người bán
  xếp loại
  employee rating
  sự đánh giá, xếp loại, sát hạch công nhân viên chức

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X